Listopad

Datum
 POČETAK
Datum i vrijeme
Predstava
Trajanje
 
27.10.
UTORAK
20:00
27.10. UTORAK 20:00
80 minuta
28.10.
SRIJEDA
20:00
28.10. SRIJEDA 20:00
80 min
29.10.
ČETVRTAK
20:00
29.10. ČETVRTAK 20:00
90 min
30.10.
PETAK
20:00
30.10. PETAK 20:00
80 minuta
31.10.
SUBOTA
20:00
31.10. SUBOTA 20:00
105 minuta

Studeni

Datum
 POČETAK
Datum i vrijeme
Predstava
Trajanje
 
03.11.
UTORAK
20:00
03.11. UTORAK 20:00
160 minuta s pauzom
05.11.
ČETVRTAK
20:00
05.11. ČETVRTAK 20:00
80 minuta
06.11.
PETAK
20:00
06.11. PETAK 20:00
80 min
07.11.
SUBOTA
20:00
07.11. SUBOTA 20:00
90 min
08.11.
NEDJELJA
20:00
08.11. NEDJELJA 20:00
80 minuta
10.11.
UTORAK
20:00
10.11. UTORAK 20:00
105 minuta
11.11.
SRIJEDA
20:00
11.11. SRIJEDA 20:00
160 minuta s pauzom
12.11.
ČETVRTAK
20:00
12.11. ČETVRTAK 20:00
80 min
13.11.
PETAK
20:00
13.11. PETAK 20:00
90 min
14.11.
SUBOTA
20:00
14.11. SUBOTA 20:00

UMRI ŽENSKI

Predstava u sklopu dm kampanje za pokret Movember
105 minuta
15.11.
NEDJELJA
20:00
15.11. NEDJELJA 20:00
80 minuta
17.11.
UTORAK
20:00
17.11. UTORAK 20:00
80 minuta
20.11.
PETAK
20:00
20.11. PETAK 20:00
 
21.11.
SUBOTA
20:00
21.11. SUBOTA 20:00
 
 
25.11.
SRIJEDA
20:00
25.11. SRIJEDA 20:00
105 minuta
26.11.
ČETVRTAK
20:00
26.11. ČETVRTAK 20:00
 
27.11.
PETAK
20:00
27.11. PETAK 20:00
160 minuta s pauzom
28.11.
SUBOTA
20:00
28.11. SUBOTA 20:00
80 minuta
29.11.
NEDJELJA
20:00
29.11. NEDJELJA 20:00
105 minuta