Marco Paolini: SANI!

Marco Paolini:
SANI!
teatro fra parentesi /
kazalište u zagradi

Predstava se izvodi s titlovima na hrvatskom jeziku.

SANI! je riječ koja pjeva, koncert, popularna balada u kojoj se u bliskom dijalogu izmjenjuju priče i pjesme.

To je SANI! – svaka priča i svaka pjesma nešto pripovijedaju, neke se teme isprepliću, ali radnja ostaje lagana kako i treba biti na koncertu.
Lajtmotiv je autobiografski; u svojim naracijama Paolini prepričava trenutke malih i velikih, osobnih i kolektivnih kriza koje su promijenile tijek stvari.
Krize se opisuju kao prilike, ponekad uhvaćene u hodu, ponekad pogrešno shvaćene i protraćene.
Polazimo od osnovnih tema klimatske krize i ekološke tranzicije…

 

Sani je izraz kojim se pozdravlja podnožje Alpa, u dolini Piave. Dolazi od Salus, sažima smisao teatra za ovo vrijeme, teatra koji spaja i stvara mostove.

Sani! (Zdravo) – to je zagrljaj, dobre želje, poziv na izazov, balzam protiv samoće u obliku popularne balade.

Uskličnikom se izražava povjerenje u odgovor na pozdrav gledatelja.

Pridobiti povjerenje, prenijeti ga je izazov ovog kazališta u zagradi.

Regia / Režija: Marco Paolini
Musiche originali composte ed eseguite da / Originalnu glazbu skladali i izvode: Saba Anglana / Lorenzo Monguzzi

Predstava trenutno nije u rasporedu.