IDENTITLUK

Trajanje: 85 minuta


Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru / Narodno pozorište Mostar / Studij za izvedbene umjetnosti Mostar
(Mostar, Bosna i Hercegovina)

IDENTITLUK
autorski projekt Tanje Miletić Oručević, Dragana Komadine i ansambla predstave prema zbirci eseja Amina Maaloufa “U ime identiteta”

Autorski projekt Identitluk nastaje prema motivima zbirke eseja Amina Maaloufa U ime identiteta i propituje što se događa kad se pojam identiteta opasnom zamjenom teza izjednačuje s pojmom pripadnosti, te zbog čega se upravo u toj identitetskoj zamci skrivaju začeci različitih ideoloških sukoba, pa i krvavih ratova.  Humanistička misao Amina Maaloufa dala je tematski okvir, idejno polazište koje autorski tim predstave zajedno s glumačkim ansamblom pretvara u punokrvan kazališni materijal snažnog satiričkog naboja i otvorenoga kritičkog pogleda.

Zajedno s likovima predstave odlazimo na seminar o dijalogu i toleranciji koji je organizirala jedna međunarodna udruga. Tema seminara upravo je zbirka eseja Amina Maaloufa koju svatko od sudionika, zaplićući se u vlastite predrasude i predodžbe, iščitava na svoj način. Različite interpretacije Maaloufovih ideja postaju izvor scenskih napetosti, ali i komičnih situacija.

Prema riječima dramaturga predstave Dragana Komadine “Identitluk” na iznimno satiričan i duhovit način progovara o našim etničkim i vjerskim antagonizmima, o kontaminiranosti velikim nacionalno-povijesnim naracijama, o zastrašujućem zadahu prošlog rata oko čijeg početka, tijeka i ishoda još uvijek ne možemo postići bilo kakav konsenzus. Unatoč svim antagonizmima i razlikama u tematskom smislu, uzeti kao polazište u teatarskom projektu zbirku eseja ovog kršćanskog Arapina s pariškom adresom, iz naše mostarske perspektive nedvojbeno znači graditi još jedan scenski most – most koji funkcionira mostotvorno na mnogim razinama.

 

 

Redateljica: Tanja Miletić Oručević
Dramaturg: Dragan Komadina
Scenografkinja i kostimografkinja: Sabina Trnka
Autor glazbe: Husein Oručević
Majstor svjetla: Uroš Škiljević
Majstori tona: Mladen Andrijanić, Andrijan Zovko
Inspicijentica: Azra Merdan

 

Igraju:
Safeta Hadžiavdić – Ajla Hamzić
Ema Marić – Fatima Kazazić Obad
Tereza Bevanda Duspara – Jelena Kordić Kuret
Lejla Peco – Amela Kreso
Nenad Kovačević – Ivo Krešić
Vuk Vesović – Nedim Malkočević
Hamza Đulagić Đulo – Dražen Pavlović
Ante Šarac – Ivan Skoko

„Identitluk na iznimno satiričan i duhovit način progovara o našim etničkim i vjerskim antagonizmima, o kontaminiranosti velikim nacionalno-povijesnim naracijama, o zastrašujućem zadahu prošlog rata oko čijeg početka, tijeka i ishoda još uvijek ne možemo postići bilo kakav konsenzus. Unatoč svim antagonizmima i razlikama u tematskom smislu, uzeti kao polazište u jednom teatarskom projektu zbirku eseja ovog kršćanskog Arapina s pariškom adresom, iz naše mostarske perspektive nedvojbeno znači graditi još jedan scenski most – most koji funkcionira ‘mostotvorno’ na više razina.(…)“

 

Dragan Komadina, dramaturg predstave

Predstava trenutno nije u rasporedu.