HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL: SCHERZI MUSICALI

Scherzi Musicali
Bitke, plesovi , caprici i balletti 17. Stoljeća
Bojan Čičić, violina i umjetničko vodstvo (UK)
Hrvatski barokni ansambl
Farina, Westhoff, Walther, Schemlzer, Biber, Scheidt …

Bojan Čičić vodi nas kroz bitke, plesove i neobične izume 17-tog stoljeća.
Srednjoeuropski karneval bio je vrijeme fantazije, raskoši i baroka. U središtu Svetog Rimskog Carstva, u veljači 1651. posjetitelji su gledali 80 vitezova i 70 plemenitih dama koji su reprizirali maskenbal seljaka i vjenčanje; kavaliri su jahali u seljačkim nošnjama, dame su zajedno sa sviračima putovale u 16 vagona, svaki vagon vuklo je šestero konja, bili su prekriveni borovim granama, limunima, narančama i zlatnim ukrasima.

Bilo je to vrijeme kontradikcija i šala: veliki plemići glumili su seljake, humor je nadilazio klasne barijere i sam im se car pridružio u sveopćem veselju. Prema njegovom biografu Rinckeu, car Leopold I (1640-1705) imao je naviku i sam plesati na dvorskim i komornim svečanostima, s caricom i drugim plemenitim gospođama.

Doista, najveći glazbeni filozof 17. stoljeća Athanasius Kircher (1602 – 1680), tvrdio je da je sva glazba – bila ona sveta, profana ili posve glupa – dio većeg kozmičkog sklada, pri čemu svaki žanr igra vitalnu ulogu u božanski uređenom svemiru. Instrumentalna glazba karnevala spada u ono što je Kircher nazvao Stylus Phantasticus – stil, napisao je, koji je posebno prikladan za instrumente najslobodniji je i najnesputaniji način slaganja, nije vezan ni za što, ni za kakve riječi i tu je da pokaže genijalnost i podučava skriveno oblikovanje harmonije.

20.10.2024. (Nedjelja) 20:00