AKTUALNI NATJEČAJI

MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

INSPICIJENT (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR RASVJETE (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

ISTEKLI NATJEČAJI

MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR RASVJETE (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

SPREMAČICA (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR POZORNICE (siječanj 2024.)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR RASVJETE (siječanj 2024.)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR POZORNICE

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

STRUČNI SURADNIK U PRODAJI

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR POZORNICE

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

REKVIZITER

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR POZORNICE

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

NATJEČAJ ZA ŠANK 2023.

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

GLAVNI KNJIGOVOĐA (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

GLAVNI KNJIGOVOĐA (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

REKVIZITER (M/Ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

Prilog natječaja preuzmite ovdje.

Natječaj za majstora/icu rekvizite

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

Natječaj za tehničara/ku tona i videa

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

Natječaj za ravnatelja/icu

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

Stručni suradnik u prodaji (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK ZA PRODAJU (M/Ž)

Ur.broj: 1736 – 2 /19.
Zagreb, 23.12.2019.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“ ,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 , zastupano po ravnatelju Romanu Šuškoviću – Stipanoviću , donosi se slijedeća :

       ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO  STRUČNI SURADNIK ZA PRODAJU (M/Ž)

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto  STRUČNI SURADNIK ZA PRODAJU (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“  od 21.11.2019. godine , u radni odnos na određeno vrijeme , prima se gđa.  JASNA REŠIĆ.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                  Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“

                                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                                        Roman Šušković – Stipanović

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor jednog radnika na radno mjesto  STRUČNI SURADNIK/ICA U  PRODAJI   (M/Ž)

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme

Uvjeti :
– VSS tj. završen diplomski sveučilišni, odnosno specijalistički diplomski stručni studij ili VŠS preddiplomski  sveučilišni , odnosno preddiplomski stručni studij ,
– poželjno iskustvo na odgovarajućim poslovima u kazalištima,
– znanje jednog svjetskog jezika,
– probni rad 6 ili 4 mjeseca ovisno o stručnoj spremi

Opis poslova:

– u suradnji s voditeljem sudjeluje u izradi strategija prodaje i razvoja publike,
– obavlja sve poslove vezane za grupnu i individualnu prodaju ulaznica,
– predlaže nove modele grupne prodaje /tvrtke, škole , udruge…/,
– ispituje i analizira tržište, te predlaže nove ciljane skupine sukladno recentnom repertoaru,
– ažurira bazu podataka kupaca ulaznica i proširuje istu novim potencijalnim kupcima,
– aktivno sudjeluje u formiranju mjesečnih rasporeda obzirom na potražnju za određenim repertoarnim naslovima,
– organizira distribuciju mjesečnih rasporeda,
– dnevno prati prodanost svih najavljenih izvedbi i upozorava djelatnike marketinga na slabije prodane naslove najmanje tjedan dana prije izvedbe,
– podnosi izvještaje o prodaji ulaznica ravnatelju i voditelju na dnevnoj bazi,
– analizira rezultate prodaje i predlaže mjere za poboljšanje,
– prati i evidentira broj odigranih predstava na matičnoj sceni i na gostovanjima,
– ažurira web stranicu kazališta,
– uređuje i ažurira izloge kazališta,
– vodi kazališnu arhivu

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis
– presliku domovnice
– presliku dokaza o stručnoj spremi
– presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“ , 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od 21.11.  do  28.11. 2019. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Čistač (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ČISTAČICA (M/Ž)

Ur.broj: 1737 -5- 1 /19.
Zagreb, 19.12.2019.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“ ,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 , zastupano po ravnatelju Romanu Šuškoviću – Stipanoviću , donosi se slijedeća :

       ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ČISTAČICA (M/Ž)

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto ČISTAČICA (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“  od 21.11.2019. godine , u radni odnos na određeno vrijeme , prima se gđa. AMAL JURIĆ.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                  Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“

                                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                                        Roman Šušković – Stipanović

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor jednog radnika na radno mjesto  ČISTAČ  (M/Ž)

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme

Uvjeti :

– NSS
– probni rad 1 mjesec

Opis poslova:

– Održava čistoću svih prostorija u Kazalištu,
– Skrbi o otpremi smeća iz kazališnih prostorija,
– Čisti prostore ispred ulaza u objekte Kazališta o kojima je Kazalište dužno brinuti,
– Skrbi posebno o primjerenoj čistoći sanitarnih čvorova

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis
– presliku domovnice
– presliku dokaza o stručnoj spremi
– presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“ , 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od 21.11.  do  28.11. 2019. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Tajnik kazališta (M/Ž)

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK KAZALIŠTA (M/Ž)

Ur.broj: 1738-4/19.
Zagreb, 12.12.2019.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 , zastupano po ravnatelju Romanu Šuškoviću – Stipanoviću , donosi  slijedeću:

                  ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK KAZALIŠTA (M/Ž)

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto TAJNIK KAZALIŠTA (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“ , dana 01.11.2019. godine , u radni odnos na određeno vrijeme , uz probni rok od 6 mjeseci, prima se gđica. LANA RUDELIĆ.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                  Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“

                                                                                                         Ravnatelj

                                                                                                           Roman Šušković – Stipanović , v.r.

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

 za izbor jednog radnika na radno mjesto  TAJNIK KAZALIŠTA  (M/Ž)

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme

Uvjeti :

– VSS tj. završen diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje  pravo dipl. iur. ,
– 3 godine radnog iskustva u struci,
– položen pravosudni ispit,
– informatička pismenost,
– certifikat iz javne nabave,
– poznavanje i korištenje stranog jezika

Opis poslova:

– sastavlja prijedloge normativnih akata,
– usklađuje normativne akte sa zakonskim propisima,
– po punomoći ravnatelja zastupa kazalište pred sudovima i drugim državnim tijelima,
– vodi brigu o eventualnim sudskim ročištima,
– brine o autorskim pravima za prijevode i tekstove, glazbu te korištenje sličnih prava,
– provodi natječajne postupke,
– u suradnji sa službom računovodstva i drugim nadležnim službama te na temelju izrađenog plana nabave provodi postupke javne nabave,
– izrađuje prijedloge Ugovora o radu i sve ugovore koje Kazalište sklapa s vanjskim suradnicima,
– evidentira kadrovske promjene i ažurira za njih potrebnu dokumentaciju,
– obavlja stručne poslove prilikom prijema radnika u radni odnos te prilikom prestanka radnog odnosa (prijave i odjave radnika na HZZO  i  HZMO i dr.),
– vodi osobne kartone svih zaposlenika Kazališta,
– priprema plan godišnjih odmora,
– prati propise iz svog djelokruga rada,
– sređuje , propisuje i osigurava registraturno gradivo iz djelokruga svoga rada,
– obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis
– presliku domovnice
– presliku izvoda iz matične knjige rođenih
– presliku dokaza o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu
– presliku dokaza o certifikatu iz javne nabave
– presliku dokaza o poznavanju stranog jezika
– presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“ , 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od 21.11  do  28.11. 2019. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Natječaj za 43. festival Dani satire Fadila Hadžića

GRADSKO SATIRIČKO KAZALIŠTE „Kerempuh“ , Prolaz Fadila Hadžića 3, Zagreb,
ovim putem objavljuje

N A T J E Č A J

za

43. Festival Dani satire Fadila Hadžića

I.

Festival Dani satire Fadila Hadžića održava se tradicionalno u lipnju.

 II.

Za sudjelovanje na Festivalu mogu se prijaviti kazališne predstave koje su premijerno izvedene tijekom prošle i kazališne sezone u kojoj je natječaj objavljen.

Kazališta na Festival mogu prijaviti i predstave koje za trajanja natječaja nisu imale premijeru, ali će je imati do kraja veljače u toj sezoni.

Izbornik Festivala ima diskrecijsko pravo uvrstiti u program predstavu koju kazalište nije prijavilo na natječaj, a koja je premijerno izvedena do 28. veljače godine u kojoj se održava Festival.

Satiričko kazalište „Kerempuh“ , kao organizator i domaćin, sudjelovat će s jednom ili s dvije predstave u službenom programu Festivala.

III.

Rok za prijavu traje od 01. listopada do 31.prosinca 2018. godine.

IV.

Prijavljuje se jedna (1) predstava, a u prijavi molimo navesti datum premijernog izvođenja predstave, dostaviti programsku knjižicu i snimku predstave, kao i ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.

V.

Izborniku Festivala treba osigurati najmanje tri termina za gledanje prijavljenih predstava i to u razdoblju od 15. prosinca 2018. do 15. veljače 2019. godine.

O terminima  igranja prijavljenih predstava pravovremeno obavijestiti Odjel marketinga, prodaje i promidžbe Kazališta.

VI.

Izbornik Festivala obavezan je do 01.ožujka 2019. godine predložiti ravnatelju Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“ službeni program Festivala.

 VII.

Posljednjeg dana održavanja Festivala Prosudbeno povjerenstvo dodjeljuje:

 

–        Veliku nagradu sponzora ili medijskog pokrovitelja za najbolju predstavu u cjelini – skulptura akademskog kipara Nikole Šimunića.

–        Nagradu za najbolju žensku ulogu – plaketa i 7500 HRK bruto.

–        Nagradu za najbolju mušku ulogu Mladen Crnobrnja Gumbek – plaketa i

     7500 HRK bruto. 

–   Nagradu Ivo Serdar za ulogu koju je publika najbolje prihvatila  – plaketa i 7500 

    HRK bruto.

–        Nagradu Fadil Hadžić za najbolji tekst – plaketa i 7500 HRK bruto.

–        Nagradu za najbolju režiju – plaketa i 3750 HRK bruto.

–        Nagradu Sabrija Biser mladom glumcu (do 28 godina) – plaketa i 3750 HRK bruto.

–        Nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu – plaketa i 2250 HRK bruto.

–        Nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu – plaketa i 2250 HRK bruto

 

Povjerenstvo, iznimno, može dodijeliti posebnu nagradu, plaketu, za specijalno postignuće u bilo kojem segmentu umjetničkog djelovanja.

VIII.

Satiričko kazalište Kerempuh snosit će sljedeće troškove kazalištima čije predstave
sudjeluju na Festivalu:

–        prijevoz ansambla, tehničkog osoblja, scenografije i druge opreme,

–        hotelski smještaj, dnevnice za ansambl, tehniku i jednog predstavnika kazališta i/ili redatelja predstave.

IX.

Prijave za Festival u propisanom natječajnom roku, uz obavezno priloženu Prijavnicu, dostavljaju se na adresu: Gradsko satiričko kazalište  „Kerempuh“, 10 000 Zagreb,
Prolaz Fadila Hadžića 3

 

PRIJAVNICU ZA 43. DANE SATIRE FADILA HADŽIĆA MOŽETE PREUZETI OVDJE

Za Festival Dani satire Fadila Hadžića:
Ravnatelj kazališta:

Roman  Šušković – Stipanović

Voditelj računovodstva i financija (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO VODITELJ RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

Ur.broj: 1868 -1- 3 /19.
Zagreb, 07.01.2019.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“ ,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 , zastupano po ravnatelju Romanu Šuškoviću – Stipanoviću , donosi se slijedeća :

       ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO VODITELJ RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA (M/Ž)

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto VODITELJ RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“  od 20. do 28.12.2018. godine , u radni odnos na neodređeno vrijeme , prima se gđa. JASNA BOBNJARIĆ.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“
Ravnatelj:
Roman Šušković – Stipanović

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

 N A T J E Č A J

za izbor jednog radnika na radno mjesto  VODITELJ  RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA  (M/Ž)

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– VSS tj. završen diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih
znanosti, polje  ekonomije ,

– 5 godina radnog iskustva,
– najmanje 3 godine na poslovima proračunskog računovodstva,
– poznavanje izrade financijskih izvješća,
– informatička pismenost,
– probni rad 6 mjeseci

Opis poslova:

– organizira ,vodi i odgovara za rad i cjelokupno financijsko poslovanje kazališta,
– odgovara za vjerodostojnost podataka o cjelokupnoj pokretnoj, nepokretnoj imovini,
– vrši sva plaćanja po nalogu ravnatelja,
– izrađuje kvartalne , polugodišnje i godišnje izvještaje i poslove sukladno propisima koji uređuju proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu,
– daje smjernice i priprema izvještaj za fiskalnu odgovornost,
– koordinira objavljivanje financijskih izvještaja sukladno važećim propisima,
– prati propise iz svog djelokruga rada,
– obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis
– presliku domovnice
– presliku dokaza o stručnoj spremi
– presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od
20.12.  do  28.12. 2018. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Čistač (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ČISTAČ (M/Ž)

Ur.broj: 1413 – 5 -1/18.

Zagreb,18.10.2018.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, zastupano po ravnatelju Romanu Šuškoviću – Stipanoviću, donosi se slijedeća :

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ČISTAČ (M/Ž)

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto ČISTAČ (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“  od 01. do 08.10.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 1 mjeseca, prima se gđa. JELENA ČEVIZOVIĆ.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“
Ravnatelj:
Roman Šušković – Stipanović

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

N A T J E Č A J

 

za izbor jednog radnika na radno mjesto  ČISTAČ  (M/Ž)

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– NSS
– probni rad 1 mjesec

Opis poslova:

–        Održava čistoću svih prostorija u Kazalištu,
–        Skrbi o otpremi smeća iz kazališnih prostorija,
–        Čisti prostore ispred ulaza u objekte Kazališta,
–        Skrbi o primjerenoj čistoći sanitarnih čvorova

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

–        životopis
–        presliku domovnice
–        presliku dokaza o stručnoj spremi
–        presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“ , 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od 01.10.  do  08.10. 2018. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj

Majstor krojač (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO KROJAČ (M/Ž)

Ur.broj: 1408 – 4 -1/18.

Zagreb,18.10.2018.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, zastupano po ravnatelju Romanu Šuškoviću – Stipanoviću, donosi se slijedeća :

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO KROJAČ (M/Ž)

 

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto MAJSTOR KROJAČ (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“  od 01. do 08.10.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vrijeme, prima se gđa. MARINA UROIĆ.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“
Ravnatelj:
Roman Šušković – Stipanović

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

N A T J E Č A J

 

za izbor jednog radnika na radno mjesto  MAJSTOR KROJAČ  (M/Ž)

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

 Uvjeti:

– SSS,VKV ili KV
– 2 godine radnog iskustva
– probni rad 2 mjeseca

Opis poslova:

–        Priprema kostime i drugu garderobu za predstave i pokuse,
–        Održava čistoću i urednost kostima i druge garderobe,
–        Oblači  glumce na predstavama i probama,
–        Vodi skladište kostima i kostimske opreme,
–        Pomaže u prijevozu opreme za koju je zadužen,
–        Po potrebi obavlja popravke i izradu kostima

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

–        životopis
–        presliku domovnice
–        presliku dokaza o stručnoj spremi
–        presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pravo prvenstva imat će osobe sa iskustvom rada na istim ili sličnim poslovima

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“ , 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od 01.10.  do  08.10. 2018. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj

Majstor pozornice (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Ur.broj: 1410 – 4 -1/18.

Zagreb,18.10.2018.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, zastupano po ravnatelju Romanu Šuškoviću – Stipanoviću, donosi se  slijedeća :

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

 

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto MAJSTOR POZORNICE (M/Ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“  od 01. do 08.10.2018. godine , u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 2 mjeseca, prima se g. MARINO JUG.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“
Ravnatelj:
Roman Šušković – Stipanović

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

N A T J E Č A J

 za izbor jednog radnika na radno mjesto  MAJSTOR POZORNICE  (M/Ž)

 Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

 Uvjeti:

– SSS,VKV ili KV
– 2 godine radnog iskustva
– probni rad 2 mjeseca

Opis poslova:

–        Postavlja i rasprema dekoracije za predstave, pokuse i druge priredbe,
–        Obavlja popravke i izradu dekoracija,
–        Vodi evidenciju o utrošenom materijalu,
–        Skrbi o ispravnosti alata za koje je zadužen,
–        Vodi priručno skladište

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

–        životopis
–        presliku domovnice
–        presliku dokaza o stručnoj spremi
–        presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“ , 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od 01.10.  do  08.10. 2018. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11. i 64/15.) i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/2012) te članka 22. Statuta, Gradsko satiričko kazalište “Kerempuh”, zastupano po ravnatelju Romanu Šuškoviću – Stipanoviću, raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

1. Predmet javnog natječaja je poslovni prostor u objektu Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh”, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 7, namijenjen obavljanju djelatnosti pripreme i posluživanja pića – u dijelu predvorja kazališta.

Prostor od ukupno 70m² sastoji se od:

a)    Prostorije predvorja kazališta (zatvorenog tipa)
b)    Prostorije za priručno skladište
c)    Dva (2) WC-a .

2. Prostor se daje u zakup u viđenom stanju na vrijeme od pet godina.

Početni iznos zakupnine je 500 kuna mjesečno.
Mjesečna  zakupnina uvećat će se za pripadajući porez na dodanu vrijednost temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Troškove režija te redovitog održavanja prostora i ugrađene opreme plaćat će zakupodavac.
Zakupnik je dužan nabaviti nedostajuću potrebnu opremu i sitni inventar.
Zakupnik je dužan poštovati radno vrijeme :

–   utorak – nedjelja: od 9:00 sati do završetka proba (kada se održavaju ),
–   od 19:00 sati do sat vremena nakon završetka večernje izvedbe, no ne dulje od 00:00 sati,
–   za posebne poslovne događaje i dulje od 00:00 sati,
–   povremeno i ponedjeljkom, sukladno kazališnom repertoaru, iznajmljivanju dvorane ili održavanju proba (ugostiteljski objekt radi samo za vrijeme održavanja predstava i proba)

Zakupnik je dužan pridržavati se cjenika toplih napitaka i bezalkoholnih pića kojeg utvrđuje zakupodavac . Zakupodavac ne utvrđuje cjenik alkoholnih pića.

3. U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u skladu s objavljenom namjenom prostora.

4. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, te za davanje u zakup  imaju osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

5. Osobe iz točke 4.ovog natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren (članak 132. stavak 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji). Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prvenstva iz točke 4. ovog natječaja, neće se odobriti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup niti zajednički zakup.

6. Pravo prvenstva za davanje poslovnog prostora u zakup imaju zakupnici kojima je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

7. Neće se razmatrati ponude natjecatelja koji na dan otvaranja ponuda imaju bilo kakav dospjeli dug prema Gradskom satiričkom kazalištu „Kerempuh“ i Gradu Zagrebu stariji od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;

– Fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
– Pravnih osoba koje nisu solventne;
– Fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
– Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

8. Natjecatelji moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu od objavljenog početnog iznosa zakupnine, na žiro račun Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh”,  HR5223600001101354894 s naznakom “jamčevina za poslovni prostor” te pozivom na ime za fizičke osobe odnosno OIB za pravne osobe.

 9. Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama sukladno uvjetima i postupcima Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Sl. glasnik Grada Zagreba 10/2012).

Podnošenjem pisane ponude na ovaj javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.

10. Ponuda mora sadržavati:

–   osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe i to:
–   fizičke osobe – obrtnici, ime, prezime, OIB, kontakt telefon, fax i e-mail adresa, preslika osobne iskaznice
–   pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište i OIB, kontakt telefon, fax i e-mail adresa, preslika osobne iskaznice ovlaštene osobe za zastupanje
–   Izvadak iz sudskog registra ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra ne stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja;
–   Izvornik ili ovjerena preslika dokumenta o solventnosti sudionika natječaja ( SOL-2 ili BON-2) ne stariji od 30 dana od dana objave;
–   Izvornik ili ovjerena preslika potvrde izdane od Porezne uprave iz kojeg je vidljivo stanje podmirenja obveza po osnovi javnih davanja ne stariju od 30 dana od dana objave;
–   Izjava natjecatelja o stanju duga po osnovi potraživanja prema Gradskom satiričkom kazalištu „Kerempuh“ i Gradu Zagrebu, ovjerena kod javnog bilježnika, ne starija od 30 dana;
–   Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
–   Dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine te broj tekućeg ili žiro računa i naziv banke za povrat jamčevine;
–   Izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije kojom se dokazuje pravo prednosti iz točke 4. ovog natječaja i  to:
–   za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 4. ovog natječaja – izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske , te za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata potvrda Gradskog ureda za branitelje, kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 4. ovog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome da li je korisnik mirovine i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj je osnovi je zakup ostvaren
–   dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva iz točke 4.  ovog natječaja, ako se natjecatelj na to poziva.

11. Pisane ponude na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici preporučeno ili osobno na adresu:

 Gradsko satiričko kazalište “Kerempuh”, 10000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3,
s naznakom “natječaj za poslovni prostor – ne otvarati”

 12. Rok za dostavu ponuda je 25.07.2018. do 14:00 sati.

 13. Pregled poslovnoga prostora može se obaviti radnim danom od 9-14 sati uz prethodnu      najavu u upravi kazališta na  tel. 01 48 333 54 ili 48 333 48.

 14. Javno otvaranje ponuda obavit će se  01.08.2018. u 14:00 sati, u prostorijama uprave Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh”, Prolaz Fadila Hadžića 3, Zagreb.

Otvaranju ponuda mogu nazočiti natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

 15. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon javnog   otvaranja ponuda.

 16. Najpovoljniji natjecatelj je onaj natjecatelj čija ponuda uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

17. Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena u roku od 30 dana od dostave obavijesti o ishodu natječaja. Jamčevina
natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu. Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kasnije odustane od natječaja ili sklapanja ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

18. Ako dva ili više natjecatelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, pozvati će se te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici preporučeno ili osobno novi iznos mjesečne zakupnine, koje ponude će se, uz prisustvovanje natjecatelja, otvoriti i predložiti najpovoljnijeg natjecatelja.

19. Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni   prostor u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

20. Gradsko satiričko  kazalište “Kerempuh” zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu, kao i pravo poništiti natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu.

21. Na ishod natječaja može se izjaviti prigovor ravnatelju u roku od 8 dana od dana
dostave.

 Za Gradsko satiričko kazalište “Kerempuh”
Roman Šušković – Stipanović, ravnatelj

Voditelj marketigna, prodaje i promidžbe (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA MARKETINGA, PRODAJE I PROMIDŽBE

Ur.broj: 267-24-2/18.

Zagreb, 14.03.2018.

Na temelju članka 22. Statuta Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“ , Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 , zastupano po ravnatelju g. Romanu Šuškoviću – Stipanoviću , donosi slijedeću

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA  MARKETINGA  ,PRODAJE I PROMIDŽBE

 

                                                         I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto voditelja marketinga, prodaje i promidžbe (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“ , dana 22.02.2018. godine , u radni odnos na neodređeno vrijeme ,  prima se Stela Telebuh Stazić , diplomirani politolog.

                                                        II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“

Ravnatelj:

Roman Šušković – Stipanović , v.r.

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

N A T J E Č A J

 

za izbor jednog radnika na radno mjesto  VODITELJ  MARKETINGA , PRODAJE I PROMIDŽBE  (M/Ž)

 Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– VSS tj. završen diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije ili produkcije ili drugo odgovarajuće polje društvenih znanosti ,
– 5 godina radnog iskustva na poslovima marketinga
– probni rad 6 mjeseci

Opis poslova:

–        organizira propagandu i skrbi o prodaji programa Kazališta,
–        istražuje i analizira tržište,
–        izrađuje ponude i kalkulacije za prodaju predstava Kazališta,
–        organizira i skrbi o provođenju marketinga Kazališta, a osobito e-marketinga,
–        surađuje s drugim pravnim i fizičkim osobama na osiguranju financijskih i materijalnih pretpostavki za rad Kazališta,
–        komunicira s potencijalnim partnerima (sponzorima i donatorima),
–        skrbi o promidžbi Kazališta,
–        nadzire rad djelatnik koji obavljaju poslove prodaje i animatorsko- propagandne poslove za Kazalište,
–        koordinira  marketinške i promidžbene poslove Kazališta,
–        kontaktira sa sredstvima javnog priopćavanja

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
–        životopis
–        presliku domovnice
–        presliku dokaza o stručnoj spremi
–        presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“ , 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od 22.02.  do  02.03. 2018. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Majstor pozornice (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Ur.broj: 1836 – 7 -1/18.

Zagreb , 07.02.2018.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 , zastupano po ravnatelju Dušku Ljuštini , donosi  slijedeću :

                  ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

 

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto majstor pozornice (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“ , dana 02.01.2018. godine , u radni odnos na neodređeno vrijeme ,  prima se HRVOJE MEGLA , elektrotehničar (sss) i inženjer prometa (všs).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“

Ravnatelj

Duško Ljuština, univ.spec.oec. , v.r.

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 ovim putem objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog radnika na radno mjesto MAJSTOR POZORNICE  (M/Ž)

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 2 mjeseca

Uvjeti:

– SSS, VKV ILI KV
– 2 godine radnog iskustva

Opis poslova:

–        obavlja sve radove na postavljanju i raspremanju dekoracije za predstave, pokuse i druge priredbe,
–        obavlja popravke i izradu dekoracija,
–        vodi evidenciju o utrošenom materijalu,
–        skrbi o ispravnosti alata za koje je zadužen,
–        vodi priručno skladište

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

–        životopis
–        presliku domovnice
–        presliku dokaza o stručnoj spremi
–        presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sa izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu nakon prethodno utvrđene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova. U protivnom će se smatrati da kandidat nije ispunio uvjete natječaja i da je odustao od zasnivanja radnog odnosa.

 Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“,  10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u vremenskom razdoblju od 02. do 10.siječnja  2018. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Inspicijent i majstor pozornice (M/Ž)

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO INSPICIJENT (M/Ž)

Ur.broj: 1568-8-1/17.
Zagreb,15.12.2017.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“ ,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 , zastupano po ravnatelju Dušku Ljuštini , donosi  slijedeću :

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO INSPICIJENT (M/Ž)

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto inspicijent (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“ , dana 01.01.2018. godine , u radni odnos na neodređeno vrijeme , uz probni rok od 4 mjeseca, prima se ENA SUBOTIĆ.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“

Ravnatelj
Duško Ljuština, univ.spec.oec. , v.r.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Ur.broj: 1569 – 6 -1/17.
Zagreb , 15.12.2017.

Na temelju članka 22. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu  Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“,  Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 , zastupano po ravnatelju Dušku Ljuštini , donosi  slijedeću :

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

I

Na temelju raspisanog natječaja za radno mjesto majstor pozornice (m/ž) na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici GSK „Kerempuh“ , dana 15.11.2017. godine , u radni odnos na neodređeno vrijeme ,  prima se BLAŽENKO KRAMAR , sss.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“

Ravnatelj
Duško Ljuština, univ.spec.oec. , v.r.

NATJEČAJ

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 ovim putem objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

1.)   za izbor jednog radnika na radno mjesto  INSPICIJENT  ž/m

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 4 mjeseca.

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni odnosno preddiplomski stručni studij iz društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkoga područja

– 1 godina radnog iskustva u kazalištima

Opis poslova:

–        rukovodi realizacijom scenskog djela na pozornici kako ga je postavio redatelj
–        usklađuje rad cijeloga umjetničkog i tehničkog ansambla na pokusima i predstavama
–        slaže dnevni raspored proba u dogovoru s redateljem
–        odgovara za tijek predstave, posebno za pravovremeni početak, nastup glumaca, završetak, zvučne efekte, a po potrebi i suflira
–        prisustvuje svim pokusima i predstavama za koje je zadužen
–        evidentira sve napomene redatelja tijekom pokusa, ubilježava sve svjetlosne i zvučne efekte u inspicijentsku knjigu
–        o tijeku pokusa i predstava podnosi odgovarajuća izvješća
–        po potrebi pomaže gostujućim inspicijentima i obavlja svoju djelatnost u okviru svih događanja u produkciji Kazališta

2.)   za izbor jednog radnika na radno mjesto  MAJSTOR POZORNICE  ž/m

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju 2 mjeseca

Uvjeti:

–        SSS,VKV ili KV
–        2 godine radnog iskustva

Opis poslova:

–        postavlja i rasprema dekoracije za predstave, pokuse i druge priredbe
–        obavlja popravke i izradu dekoracija
–        vodi evidenciju o utrošenom materijalu
–        skrbi o ispravnosti alata za koje je zadužen
–        vodi priručno skladište

Uz prijavu na natječaje treba priložiti:

–        životopis
–        presliku domovnice
–        presliku dokaza o stručnoj spremi
–        presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu

Na natječaje se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Natječaji  su objavljeni u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, 10 000 Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3 ili na mail: tajnik@kazalistekerempuh.hr u vremenskom razdoblju od 15. studenog do 24. studenog 2017. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj