Obaveza iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. go/11)

U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Gradsko satiričko kazalište “Kerempuh” ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Dopuna plana nabave za 2015. i obrazac ugovora OS 2015.

Dopunu plana nabave 1 preuzmite ovdje.

Dopunu plana nabave 2 preuzmite ovdje.

Obrazac-registar ugovora i OS 2015 preuzmite ovdje.

Dopuna plana nabave za 2014.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.:90/11, 83/13 i 143/13) – postupci nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja od 200.000,00 kn – i članka 22. i 40. Statuta Gradskog Satiričkog kazališta “Kerempuh“ na prijedlog ravnatelja na 9. sjednici od 28.11.2014. godine, kazališno vijeće donosi

 

I. DOPUNE PLANA

NABAVE ZA 2014. GODINU

Red. broj

PREDMET NABAVE

VRSTA POSTUPKA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-A)

1

2

3.

4.

16.

Uredski materijal

Bagatelna nabava

7.000,00

18.

19.

20.

21.

Elektro (žarulje, stativi, filteri za reflekt

Bravarski

Stolarski

Tapetarski – materijali za održavanje

Bagatelna nabava

38.000,00

24.

Računalna oprema (računala , serversko računalo, pisači)

Bagatelna nabava

45.000,00

Knjigovodstveni program

Bagatelna nabava

20.000,00

Nematerijalna imovina – softver

Bagatelna nabava

30.000,00

Ulaganja u tuđoj imovini – Vidra , oglasni panoi

Bagatelna nabava

20.000,00

Grafičke usluge

Bagatelna nabava

78.000,00

Nabava tonske opreme za Vidru

Bagatelna nabava

110.000,00

Nabava tonske opreme za Kerempuh

Bagatelna nabava

65.000,00

Ugradnja plinskog grijanja – radionica

Bagatelna nabava

13.512,34

Stolovi, barski

Bagatelna nabava

2.500,00

Projektor i rezervni dijelovi

Bagatelna nabava

8.000,00

Stručno usavršavanje zaposlenika

Bagatelna nabava

51.575,50

UKUPNO : 488.587,84

 

Ravnatelj:
Duško Ljuština,univ.spec.oec.