Statut

Statut Kerempuha (preuzmite ovdje).

Izmjene i dopune statuta 2017. (preuzmite ovdje).

Izmjene i dopune statuta 2015. (preuzmite ovdje).

Izmjene statuta 2013. (preuzmite ovdje).

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta GSK Kerempuh
(preuzmite ovdje 06/2023.)
(preuzmite ovdje 2022.)

Interni akti

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave (preuzmite ovdje).

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice (preuzmite ovdje).

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (preuzmite ovdje).

Pravilnik Dana satire Fadila Hadžića preuzmite (preuzmite ovdje).

Strateški i godišnji plan

Strateški plan (preuzmite ovdje).

Godišnji plan rada 2024. (preuzmite ovdje).

Propisi koji se primjenjuju

PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU:

Zakon o kazalištima (NN br. 71/06) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_71_1703.htmli

Izmjene i dopune Zakona o kazalištima (NN 121/13 i 26/14) dostupne na linkovima:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_121_2592.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_26_463.html

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

Ispravak Zakona o ustanovama (NN br.29/97) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html

Ispravak Zakona o ustanovama (NN br. 47/99) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustanovama (NN br.35/08) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br.167/03) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br.79/07) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2491.html

Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br.80/11) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_80_1707.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br.141/13) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3015.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br.127/14) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2400.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br.25/13) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.85/15) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Pravilnik o očevidniku kazališta (NN br.35/2007) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_35_1112.html

Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (NN br.39/07) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_39_1333.html

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN br. 17/2019) dostupan na linku:

https://www.zakon.hr/z/1929/Zakon-o-pristupa%C4%8Dnosti-mre%C5%BEnih-stranica-i-programskih-rje%C5%A1enja-za-pokretne-ure%C4%91aje-tijela-javnog-sektora

Transparentnost

2024.

Izvješće o isplatama 04 preuzmite ovdje.

Izvješće o isplatama 03 preuzmite ovdje.

Izvješće o isplatama 02 preuzmite ovdje.

Izvješće o isplatama 01 preuzmite ovdje.

Financijski izvještaji