Gradsko satiričko kazalište ‘Kerempuh’

Uprava: Prolaz Fadila Hadžića 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Kazališna zgrada: Prolaz Fadila Hadžića 7, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel: + 385(0)1  48 33 348; 48 33 354
fax: + 385(0)1 48 33 348
e-mail: kerempuh@kazalistekerempuh.hr

MB: 3205428
IBAN: HR5223600001101354894
OIB: 26804323093

RAVNATELJICA:
Sonja Kovačić
tel: + 385(0)1 48 33 348

TAJNICA KAZALIŠTA:
Lana Rudelić
tel: +385 (0)1 48 333 48
e-mail: lana.rudelic@kazalistekerempuh.hr

TAJNICA RAVNATELJICE:
Marija Ostojić
tel: +385 (0)1 48 333 48
e-mail: marija.ostojic@kazalistekerempuh.hr

DRAMATURGINJA:
Dora Delbianco
e-mail: dora.delbianco@kazalistekerempuh.hr

VODITELJICA MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU:
Sonja Staničić
tel. +385(0)1 48 33 332
mob. 098 1656 846
e-mail: sonja.stanicic@kazalistekerempuh.hr

STRUČNA SURADNICA U MARKETINGU:
Jasna Rešić
tel. + 385(0)1 2016445
e-mail: jasna.resic@kazalistekerempuh.hr

STRUČNA SURADNICA U PRODAJI:
Ljiljana Biti
tel. + 385(0)1 48 33 646
e-mail: ljiljana.biti@kazalistekerempuh.hr

STRUČNA SURADNICA U PRODAJI:
Nikolina Ljuboja
tel. +385(0)1 48 33 645
e-mail: nikolina.ljuboja@kazalistekerempuh.hr

VODITELJ TEHNIČKE SLUŽBE:
Ivan Antončić
e-mail: tehnikakerempuh@gmail.com

VODITELJ RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA:
Antonio Belopeta
e-mail: antonio.belopeta@kazalistekerempuh.hr

RAČUNOVODSTVENA REFERENTICA / KNJIGOVOĐA:
Jasmina Vuksanić
racunovodstvo@kazalistekerempuh.hr

RAČUNOVODSTVENA REFERENTICA / KNJIGOVOĐA:
Nataša Kučinić
racunovodstvo@kazalistekerempuh.hr